Warning: getimagesize() [function.getimagesize]: SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14090086:SSL routines:ssl3_get_server_certificate:certificate verify failed in /var/www/viga-recruitment.dk/public_html/wp-content/themes/jobcareer/backend/theme-components/cs-header/cs_functions.php on line 758

Warning: getimagesize() [function.getimagesize]: Failed to enable crypto in /var/www/viga-recruitment.dk/public_html/wp-content/themes/jobcareer/backend/theme-components/cs-header/cs_functions.php on line 758

Warning: getimagesize(https://viga-recruitment.dk/wp-content/uploads/2020/01/laptop.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: operation failed in /var/www/viga-recruitment.dk/public_html/wp-content/themes/jobcareer/backend/theme-components/cs-header/cs_functions.php on line 758

Supervision, workshop – og SUP-SHOPPEN

Indsatsen i kommunerne og ved anden aktør

Som leder for sagsbehandlere/beskæftigelseskonsulenter i en kommune, møder du og dine kolleger mange unge mennesker med ovenstående udfordringer. I samspillet med de unge kan der opstå både faglige og personlige dilemmaer, som med fordel kan drøftes i plenum med kolleger, som sidder med lignende problematikker. Det er vigtigt at få sat ord på – og rammer for – netop disse dilemmaer

Har du som leder en gruppe/et team, der har brug for at blive endnu bedre klædt på til mødet med de unge mennesker kan VIGA Recruitment hjælpe med samtaleteknikker, spørgeteknikker, metoder til afklaring af ønsker til fremtiden, øvelser til styrkelse af både selvtillid og selvværd for de unge mennesker.

Derudover har René Vilsgaard stor erfaring i terapisamtaler med unge i TUBA (Terapi og rådgivning for unge, der er børn af alkohol- og stofmisbrugere). René kan både tage samtaler med de unge, og kan hjælpe dig som sagsbehandler med at blive godt klædt på, til mødet og samspillet med netop denne gruppe af unge.

I mødet med de unge, kan VIGA Recruitment således hjælpe jer med:

 • Samtale- og spørgeteknikker i mødet med de usikre unge. Metoder til at få de unge mennesker til at se lysere på fremtiden, og få mod til at springe ud i noget nyt (job eller uddannelse).
 • Vi skal arbejde med de unges narrative tilgang
 • Metoder til afklaring omkring egne evner
 • Metoder til arbejdet med de unges styrker, selvtillid og selvværd
 • Motivation skal vækkes i takt med at modet stiger – efter afklaring om ønsker til fremtiden skal den unge i job eller uddannelse. På vejen skal de have redskaber til at gennemføre, og ikke flygte, hvis vejen mod målet bliver svær.
Forskellige samarbejdsløsninger

Hvornår har fagligt indhold relevans for supervision, og hvornår skal vi mødes i en workshop? Og findes der en tredje løsning? Ja – vi kalder det SUP-SHOPPEN.

Som udgangspunkt er supervision for mennesker der arbejder med mennesker. I vores arbejde med mennesker, indgår vi i relationer til og med borgerne. Kommunikationen kan være svær, kommunikation kan misforstås, og der kan opstå både faglige og personlige dilemmaer. I et fortroligt forum, kan vi udveksle erfaringer med konkrete, faglige dilemmaer, og vi kan udvikle os selv som mennesker, og derved vores arbejde med borgere. I supervisionen arbejder vi henimod en generel løsning på de konkrete udfordringer i arbejdet med mennesker.

Når vi skal lære noget nyt, sætte en ny retning, ændre nogle arbejdsgange m.v. afholder vi en workshop. Måske er emnet knap så konkret som i supervisionen, og sandsynligvis kommer der alligevel personlige erfaringer ind i debatten, ligesom deltagerne på individniveau kan mærke en personlig udvikling i arbejdet med borgerne.

SUP-SHOPPEN – er vores måde at tænke tingene sammen på. Det ene behøver ikke udelukke hinanden. Vi skaber et nyt rum, hvor vi både kan drage nytte og fordele af gruppedynamikken, og hvor vi kan give plads til den enkelte. Vi er stadig i et fortroligt rum, vi har tillid til hinanden, og vi bidrager.

Det handler om at styrke medarbejdernes faglighed og trivsel. Naturligvis med udgangspunkt i det daglige arbejde, og de konkrete udfordringer, der kan opstå.

Processen i supervision og SUP-SHOPPEN i samarbejde med VIGA Recruitment

Indledningsvis afholder VIGA Recruitment et opstartsmøde med relevante personer, på din arbejdsplads. Vi forventningsafstemmer:

 • Indhold
 • Realistiske og målbare mål
 • Tidshorisont for forløbet
 • Tidsforbrug for deltagerne (både under sessionerne og imellem sessionerne)
 • Kalenderplanlægning
 • Økonomi

Og så går vi i gang😊

Der tages referat fra alle sessioner. Når vi mødes første gang, indgår vi en fælles kontrakt i gruppen, hvor vi forpligter os til:

 • At deltage aktivt og bidrage med det vi hver især kan.
 • At overholde indgåede aftaler.
 • At følge de opstillede mål.
 • At være nysgerrige.
 • At være åbne og ærlige – også nå vi synes noget ikke fungerer så godt, som vi kunne tænke os.

Forud for alle sessioner, udarbejder VIGA Recruitment en dagsorden og fremsender relevant materiale. Imellem sessionerne udarbejder VIGA Recruitment opsamlingsnotater med de indgåede aftaler, og emner og punkter til næste session. Der kan være opgaver af større eller mindre karakter der skal udføres imellem de enkelte sessioner.

En session forventes at vare maksimalt 3 timer.