Warning: getimagesize() [function.getimagesize]: SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14090086:SSL routines:ssl3_get_server_certificate:certificate verify failed in /var/www/viga-recruitment.dk/public_html/wp-content/themes/jobcareer/backend/theme-components/cs-header/cs_functions.php on line 758

Warning: getimagesize() [function.getimagesize]: Failed to enable crypto in /var/www/viga-recruitment.dk/public_html/wp-content/themes/jobcareer/backend/theme-components/cs-header/cs_functions.php on line 758

Warning: getimagesize(https://viga-recruitment.dk/wp-content/uploads/2020/01/meeting2.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: operation failed in /var/www/viga-recruitment.dk/public_html/wp-content/themes/jobcareer/backend/theme-components/cs-header/cs_functions.php on line 758

CFO til DPA-­System


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/viga-recruitment.dk/public_html/wp-content/plugins/wp-jobhunt/templates/single_pages/job_views/2-columns.php on line 100
Ansøgningsfristens er udløbet for dette job.
This job has been Expired
  • Dato: november 5, 2019
Stillingsbeskrivelse

Dansk Producentansvars System (DPA­‐System) søger en CFO, som i tæt samarbejde med direktøren og yderligere 1-2 medarbejdere, skal udbygge og varetage en række økonomi-­, regnskabs- og administrationsopgaver i forbindelse med driften af DPA­‐System. CFO vil indtræde i en mindre ledelsesgruppe og får et ledelsesansvar for et antal medarbejdere. Du har erfaringen med at overtage ansvaret, når DPA­‐Systems direktør ikke er tilstede.

Det nationale producentansvar og udbetaling af godtgørelse ved skrotning af biler varetages af DPA-­System. Der er ny lovgivning på vej og ny lovgivning betyder nye digitale systemer, som fremtidens brugere skal anvende. Der er bl.a. et nyt lovbundet digitalt selvbetjeningssystem, til skrotning af biler og udbetaling af skrotningsgodtgørelse
på vej, ligesom det eksisterende producentregister lanceres i en helt ny udgave. Opgaven for DPA-­System er både at udvikle systemerne og at vejlede virksomheder og borgere om regler og lovgivning, samt yde support i forbindelse med brugernes anvendelse af systemerne. Som en anden del af DPA­‐Systems aktiviteter består et betydeligt arbejde i at håndtere de økonomiske flow for
skrotningsgodtgørelse, hvor der årligt udbetales mere end 200 mio. DKK, hertil beregne og faktureres gebyrer til virksomheder med producentansvar på årligt cirka 10 mio. DKK. Hertil kommer den
afledte økonomirapportering og regnskabsmæssig opfølgning, for alle aktiviteterne i DPA-­System.

Opgaver
De praktiske opgaver omfatter regnskab & økonomistyring, budgetlægning & budgetopfølgning, udformning af årsrapporter og samarbejde med pengeinstitutter og revision, samt en lang række andre
typer af administration, der lægger sig i forlængelse af de regnskabsmæssige opgaver. Der er både tale om tilbagevendende opgaver og om egentlige udviklings-, analyse-­ og rapporterings­‐ opgaver. Hertil kommer økonomisk opfølgning på business cases i forbindelse med større projekter vedrørende digitale selvbetjeningsløsninger, som DPA udvikler og driver. Foruden de større projekter, skal der løbende arbejdes med optimering af interne administrative processer. Hovedparten af den basale bogføring og lønadministration er outsourcet til en ekstern økonomifunktion, som er placeret i det kontormiljø, hvori også DPA-­System har til huse, hvilket gør det nemt at opretholde det daglig samarbejde. En lang række af de øvrige økonomiopgaver varetager DPA selvstændigt.

Eksempler på tilbagevendende regnskabsmæssige opgaver:
• Udformning af budgetter og budgetopfølgning, samt rapportering til bestyrelse og Miljøstyrelsen
• Afstemning af den udbetalte skrotningsgodtgørelse
• Overvågning og styring af likviditetsflow i forbindelse med overførsel af likviditet fra Miljøstyrelsen til udbetaling af godtgørelse og drift af godtgørelsesordningen
• Beregning af gebyrsatser til brug ved fakturering af producenter med producentansvar
• Beregning af faktureringsgrundlag for gebyrer, på basis af producenternes årlige indberetning af markedsførte mængder 2
• Opfølgning på indbetaling af gebyrer/debitorstyring i samarbejde med ekstern økonomifunktion
• Beregning af økonomisk sikkerhedsstillelse for producenter omfattet af producentansvar
• Økonomistyring i forbindelse med større projekter, herunder vedligeholdelse af business cases
• Udarbejdelse af årsregnskaber og kontakt til ekstern bogføringsfunktion og til revision
• Samarbejde med pengeinstitutter.

Projekter
I den nære fremtid vil der være behov for at CFO deltager i følgende projekter:

Implementering af det nye digitale selvbetjeningssystem for skrotning af biler og udbetaling af skrotningsgodtgørelse (DUS), som er et større net-‐baseret selvbetjeningssystem. Det anvendes af borgere og virksomheder, når deres biler skal skrottes og der skal udbetales skrotningsgodtgørelse. Første fase af implementeringen forventes at ske den 1. januar 2020. Du skal deltage og bidrage til et delvist automatiseret gebyrfaktureringssystem, som forventes udviklet i løbet af 2020.

Ligeledes vil CFO være en del af den ledelsesgruppe, der skal sikre implementeringen af en delvist ny organisationsstruktur

Personprofil

Uddannelsesmæssig baggrund:
Revisor, finans økonom eller ligende uddannelse, enten fra Handelshøjskole eller universitet, og med bred kendskab indenfor IT.

Erhvervserfaring:
Du har en dokumenteret erfaring med de beskrevne opgaver, herunder gerne med implementering af digitaliserings løsninger.

Du har politisk tæft, har ordenssans, er robust og i besiddelse af analytisk flair. Derudover, er du systematisk, en selvstarter og er hjemmevant med at etablere og opretholde positive relationer til kolleger og eksterne samarbejdspartnere. Du holder dig ikke tilbage for at gå forrest i forhold til projekt og processtyring.

Organisation:
Du er indstillet på at arbejde i en mindre organisation, som er underlagt politisk indflydelse, hvilket betyder at vores daglige arbejdsgang indimellem kan være i en uforudset bevægelighed, grundet nye retninger dikteret fra miljøstyrelsen.

Vi tilbyder ansættelse i en mindre privat, selvejende organisation, som i dag består af to grupper af medarbejdere. Den ene gruppe arbejder med producentansvar, og den anden gruppe med driften af miljøordningen for biler og skrotningsgodtgørelse. DPA-­System har påbegyndt en integrerende proces, så alle medarbejdere fremover arbejder med opgaver inden for begge felter. De
organisatoriske ændringer vil følge efter en omfattende digitaliseringsproces, hvor både IT-­systemer og arbejdsopgaver i betydeligt omfang vil ændre struktur og indhold.

Vi er et velfungerende team med et højt fagligt niveau. Vi er ligeværdige uanset titel og funktion, og har et tæt tværgående samarbejde, hvor vi alle bidrager med vores respektive ressourcer
og kvalifikationer. Vi har en positiv og åben dialog, og vi tilstræber med succes at undgå overarbejde. Vi tilbyder og forventer, at den enkelte medarbejder gennemfører relevant videreuddannelse.

Vi er mest interesseret i dit CV samt den personlige samtale, så spring gerne ansøgningen over.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte VIGA Recruitment, Birgitte Garde på mobil +45 2818 1891, eller på mail bgv@viga-recruitment.dk